A Ekblads Kakelugnsmakeri

Pl. Isome, Väte, 620 20  KLINTEHAMN
070-673 98 22, 0498-24 61 84

A Ekblads Kakelugnsmakeri

Frejgatan 77, 113 26  STOCKHOLM
070-673 98 22, 08-34 14 94

PROBLEM MED KAKELUGNEN???

Vänd er då till Ekblads Kakelugnsmakeri när det gäller:

Omsättning    Ommurning av skorstensanslutning
Eldstadsrenovering    Fogning     Luckor     Råd
Lagning av kakel    Komplettering av kakel
Anskaffning av äldre kakelugnar
Skorstenstätning

Vi har arbetat med kakelugnsmakeri sedan 1979.

Förutom vanliga kakelugnar har vi en hel del erfarenheter av murning av rörspisar, en eldstad med samma kanalsystem som en kakelugn men murad helt i tegel samt putsad.
Kan vara ett billigare alternativ och med stor frihet när det gäller formgivning.

Arbete bedrivs både på Gotland och på fastlandet och vi kan därför ägna oss åt en del "detektivarbete" då det gäller att försöka få fram någon önskad modell av ugn.

HÅLL VÄRMEN!!!

Sänd gärna era frågor via e-post till:
info@a-ekblads.se


Momsreg.nr/org.nr: 49 05 02-5211 Bankgiro: 5285-1268